Претпријатието  ДТУ Зотокс Дооел - Скопје со седиште на ул.Мито Хаџивасилев - Јасмин бб во изминатиот период има извршено ДДД услуги во следните објекти: 

 • Алекс Стјуард - контрола на квалитет на стоки за Европа
 • АД Жито Скопје - Скопје
 • АД Жито Битола -Битола
 • АД Жито Вардар - Велес
 • АД Жито Продукт -Св.Николе
 • АД Жито Мел - Куманово
 • АД Жито Полог - Тетово
 • Подравка - Скопје
 • Хотел Епинал - Битола
 • Хотел Бистра - Маврово
 • Зик Пелагонија - Битола
 • Државни стокови резерви
 • ЕСМ
 • АД Топлификација - Скопје
 • Министерство за транспорт и врски-Управа за цивилна воздушна пловидба
 • Макохемија - Скопје
 • Комфи-Ангел(конфекција)-Прилеп
 • Комерцијална Банка АД -Скопје
 • Окта АД -Скопје
 • Еуро Табак - Скопје
 • Итал Мас-Фурнир(тутун)-Тетово
 • Алма-М -Скопје
 • Македонија сообраќај - Скопје
 • АД Комуна – Скопје
 • АД Титан Усје - Скопје
 • АД Техно Метал - Кванташки
 • Млекара Млекопроизвод-Зелениково
 • Краш Прогрес-Битола
 • Млин Миленков-Делчево
 • Фурна Диме-Скопје
 • М-Силоси Зрзе-Косово
 • Пекари, млекари, месари,рибарници,бурекџилници,слаткарници и др.