Веб сајтот е се уште во изработка. Некои линкови можно е да не работат. Посетете не повторно или побарајте не на нашите контакт телефонски броеви.

Услуги

На почеток > Услуги

Нашите услуги

Општи мерки за превенција и контрола на заразни болести се спроведуваат во објекти кои подлежат на санитарна контрола, односно во: згради, постројки, простории. На уреди и опрема на лица кои вршат стопанска дејност и во дејности од областа на здравството, образованието, социјалната заштита, угостителството, туризам, занаетчиство и услуги, спорт и рекреација. Во објекти за јавно водоснабдување и отстранување на отпадни води и депонии за отстранување на комунален отпад, во областа на јавниот транспорт, во и околу станбени згради, на јавни површини и јавни згради во градовите и населените места и други објекти од јавно здравствено и комунално значење.

Што нудиме?

Квалитетно отстранување на штетниците.

Фумигација

Фумигација е постапка со која се уништуваат штетниците (инсекти и глодари).
Се работи за гасови, односно отрови од прва група.

Дезинфекција

Дезинфекција е процес со кој се намалува вируленцијата, се отстрануваат или целосно уништуваат патогените микроорганизми.

Дезинсекција

Дезинсекција е поим кои претставува збир на мерки и постапки со кои ја уништуваме и контролираме популацијата на штетни инсекти.

Дератизација

Дератизација претставува намалување на популацијата на глодарите под нивото на штетност со спречување на нивното размножување.

Придружете се денес на илјадниците задоволни клиенти!

Пријавете се за да добивате новости и промоции!

Ние ќе се погрижиме за штетниците, вие мислете на вашиот бизнис!

Контактирајте нé

Бул. 3-та Македонска Бригада 48

info@zotoks.com.mk

+389 70 204 454

+389 75 204 454

© 2023 - 2024 Сите права задржани.